Terminy zebrań

 

 

12.09.2019 r., godz. 17.00 wybór rad klasowych i rady rodziców, przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

12.12.2019 r., godz. 17:00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,

16.01.2020 r., godz. 17:00 poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie,

19.03.2020 r., godz. 17.00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją końcową,

21.05.2020 r., godz. 17:00 drzwi otwarte, powiadomienie rodziców o wynikach w nauce uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową.