Terminy zebrań

 

17.09.2020 r., godz. 17.00 wybór rad klasowych i rady rodziców, przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

 

17.12.2020 r., godz. 17:00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,

 

21.01.2021 r., godz. 17:00 poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie,

 

25.03.2021 r., godz. 17.00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją końcową,

 

20.05.2021 r., godz. 17:00 drzwi otwarte, powiadomienie rodziców o wynikach w nauce uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową.