Patron:

Mikołaj Kopernik był najmłodszym spośród czworga rodzeństwa zamożnego kupca toruńskiego Mikołaja Kopernika i Barbary z domu Watzenrode. Przyszedł na świat w Toruniu 19 lutego 1473 r. w kamienicy przy ulicy św. Anny. Uczęszczał do szkoły przy kościele św. Jana w Toruniu. W wieku 10 lat Mikołaj traci ojca i od tamtej pory zajmuje się nim wuj Łukasz Watzenrode. Jego wuj i opiekun starał się dać siostrzeńcowi jak najlepsze wykształcenie. Lata 1483-1491 z życia Mikołaja są zupełną tajemnicą, nie wiadomo, gdzie przebywał i gdzie się uczył. Najprawdopodobniej uczęszczał do szkoły katedralnej we Włocławku, chociaż niektórzy historycy uważają, iż wuj oddał go do szkoły w Chełmie.

W 1495 r. wuj Mikołaja do Włoch. Kopernik zapisał się na wydział prawny Uniwersytetu w Bolonii, jak chciał jego opiekun. Mikołaja jednak nie interesowało prawo, a wyjazd do Włoch był doskonałą okazją do prowadzenia obserwacji i podważania geocentrycznej teorii Ptolemeusza. W 1497 r. przeprowadził obserwację odległości Księżyca od Ziemi w różnych fazach i doszedł do wniosku, że Ptolemeusz się mylił.

Od 1501 do 1503 studiował medycynę w Padwie. Po uzyskaniu doktoratu wrócił do Polski i został sekretarzem i lekarzem swego wuja biskupa Łukasza Watzenrode. Główną siedzibą Mikołaja aż do roku 1510 był Lidzbark. Najprawdopodobniej w latach 1496-1510 napisał siedemnastostronicowe dzieło „Komentarzyk”, w którym zawarte jest stwierdzenie,iż to Ziemia się porusza, a Słońce spoczywa. W 1510 r. 8 listopada Kopernik został kanclerzem kapituły warmińskiej i dwa lata później po śmierci wuja Łukasza, uczestniczył w wyborze nowego biskupa.

W 1515 r. Rozpoczął swe główne dzieło, którego opracowanie zajęło mu 18 lat. Mikołaj dokonał ponad 60 obserwacji za pomocą instrumentów, które konstruował według wzorów opisanych przez Ptolomeusza. Były to: kwadrant, triquetrum oraz strefa armillarna. Kopernik wielokrotnie przerabiał swe dzieło. Ostateczną treść „De Revolutionibus” zawarł w sześciu księgach.

W marcu 1543 r. zakończono druk dzieła Kopernika. W dwa miesiące później, 24 maja 1543 r. na skutek wylewu krwi i paraliżu Mikołaj Kopernik zmarł, najprawdopodobniej nie ujrzawszy druku swego dzieła.

Historia szkoły:

Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika.

Istnienie jedynej w naszym mieście szkoły średniej jest wynikiem ambicji i ofiarności Witniczan, a w szczególności Pani dyrektor Alicji Łabudy, która kierowała nią przez 25 lat. Mury szkoły opuściło niemal 3000 tysiące Absolwentów. 1 września 2000 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół im. M. Kopernika w Witnicy. Od 1 września 2015 roku po zmianach organizacyjnych placówka nosi nazwę Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy w skład którego wchodzą następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Technikum (kształcące w zawodzie technik informatyk i technik logistyk), Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa) oraz Gimnazjum im. Ludzi Pojednania. Obecnie organem prowadzącym placówkę jest Gmina Witnica.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię, salkę fitness, boisko wielofunkcyjne, bieżnię z sztuczną nawierzchnią. W 2015 roku budynki dydaktyczne szkoły zostały objęte całkowitą termomodernizacją, a wszystkie węzły sanitarne przeszły gruntowny remont.

Powered by: CMS Wordpress, Copyright 2021 ©: Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy, Created by: Piotr Pantkowski

Sprawdź naszego Facebooka oraz Instagrama i ofertę rekrutacyjną

Obserwuj