Rada Rodziców

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

 

12.09.2019 r., godz. 17.00 wybór rad klasowych i rady rodziców, przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

 

12.12.2019 r., godz. 17:00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,

 

16.01.2020 r., godz. 17:00 poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie,

 

19.03.2020 r., godz. 17.00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją końcową (dotyczy III LO i IV T),

 

21.05.2020 r., godz. 17:00 drzwi otwarte, powiadomienie rodziców o wynikach w nauce uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową.

 Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika.

 

 Znajdziesz nas na facebooku

dołącz i bądz na bieżąco!

Poznaj ofertę rekrutacyjną

Witnickie Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1964, a budynek, w którym się mieści, oddano do użytku w 1969 roku. 15 października 1970 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. 

Znajdziesz nas na facebooku

dołącz i bądz na bieżąco!