CYKL KSZTAŁCENIA:

5 – letni (dla uczniów po szkole podstawowej)

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminów zawodowych zostaniesz specjalistą, który potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) prowadzenia  dokumentacji magazynowej;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

REALIZOWANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie praktyczne

BHP w pracy logistyka

Procesy magazynowe

Działalność gospodarcza

Organizacja prac magazynowych

Język angielski zawodowy

Procesy transportowe

Kompetencje społeczne i organizacja pracy

Procesy magazynowo-spedycyjne

Gospodarka magazynowa

 

Magazyny  przyprodukcyjne

 

Magazyny dystrybucyjne

 

Logistyka transportu

 

Usługi logistyczno-transportowe

 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe:

SPL. 01 Obsługa magazynów.

SPL. 04 Organizacja transportu

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

W ramach realizowanego w szkole projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica” uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:

  • kurs: Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
  • kurs: Laboratorium logistyczne
  • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w branży SL
  • kurs: Operacje bazodanowe w MS-Excel
  • kurs obsługi wózka widłowego