Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkól Samorządowych w Witnicy

 

Cykl kształcenia
4- letni

Co nas wyróżnia

Tradycja
Liceum powstało w 1964 roku, stąd też posiada tradycję pokoleniową, ponieważ rodzice, dziadkowie
naszych uczniów też uczęszczali do tej placówki. Jesteśmy małą szkołą, dzięki temu wyróżniamy się
indywidualnym podejściem do ucznia. U nas się nie zgubisz. Pomagamy Ci zaistnieć
w szkole jak i poza nią. Wielu z naszych absolwentów to obecni nauczyciele uczący w niej. Warto
kontynuować tradycję.

Lokalizacja szkoły
Pewnie masz obawy o dojazd do szkoły? Nie u nas. Wykorzystujemy gminne dowozy dostosowane do
Twojego planu zajęć. Nie musisz się obawiać o to, czy znajdziesz miejsce w zatłoczonym szynobusie.

Inicjatywy lokalne
Uczniowie liceum są inicjatorami wielu akcji w gminie. Oprócz standardowych zajęć lekcyjnych
poszerzamy wiadomości uczestnicząc w:
– wycieczkach krajoznawczych,
– uczestnicząc w zajęciach rozwijających Twoje zainteresowania,
– projektach ze szkołą partnerską w Seelow m.in. „Twoja przyszłość”
– pracach Samorządu Uczniowskiego tj. Solidarna Szkoła, Młodzieżowa Rada Gminy,
– organizując happening upamiętniające ważne wydarzenia tj. Powstanie w getcie warszawskim,
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.