Rada Pedagogiczna

Dyrekcja

Adrian Wośkowiak

dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy od 1 września 2015 roku. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej od 2000 roku.

Krzysztof Krac

wicedyrektor

Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. Jest nauczycielem matematyki i informatyki od września 1989 roku.

Nauczyciele

Mariola Krac

matematyka

Wychowawca klasy 4T

Marek Kobylański

wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy 3T

Dorota Zaborowska

język polski i wiedza o kulturze

Wychowawca klasy 2T

Michał Bajak

przedmioty zawodowe informatyczne

Wychowawca klasy 1T

Ewa Antoniewicz-Gawron

język angielski

Wychowawca klasy 3LO

Agnieszka Gabrusiewicz

język niemiecki

Wychowawca klasy 2LO

Wojciech Mak

historia i wos

Wychowawca klasy 1LO

Małgorzata Tyborska

język polski i filozofia

Wychowawca klasy 2Z

Małgorzata Flaszowska-Chowańska

przedmioty zawodowe logistyczne

Wychowawca 1Z

Agnieszka Cwojdzińska

przedmioty zawodowe informatyczne

Dariusz Koitka

przedmioty zawodowe informatyczne

Marta Margol

fizyka

Bartłomiej Górecki

przedmioty zawodowe logistyczne

Joanna Mazurkiewicz

chemia

Jagoda Mucha

język angielski

Izabela Melinis

język angielski zawodowy

Dorota Waśków

język niemiecki

Honorata Mazurkiewicz

biologia

Paweł Dębski

wychowanie fizyczne

Agnieszka Sikorska

biblioteka

Wioletta Kępiszak

pedagog

Magdalena Jasek

nauczyciel wspomagający